FormatPC

Preduzeće za pružanje usluga u oblasti informacionih tehnologija FORMAT PC D.O.O. osnovano je 2005-te godine u Beogradu sa sedištem u Bregalničkoj 19 i kancelarijom u Hektorovićevoj 1B, lokal br. 4. Višegodišnje iskustvo u oblasti poslovne primene informacionih i telekomunikacionih tehnologija, pomaže nam u razumevanju potreba klijenata i efikasnom izvršenju projektnih zadataka i rešavanju problema. Kroz kontinuirani proces obuke i edukacije nasih zaposlenih, u mogućnosti smo da svojim klijentima uvek pružimo visok nivo profesionanih usluga iz oblasti poslovne primene savremenih infromatičkih i telekomunikacionih tehnologija kao i savete u pogledu odabira odgovarajućih tehničko-tehnoloških rešenja u skladu sa potrebema klijenta.

Preduzeće FORMAT PC D.O.O. kao težište svog poslovanja ima sledeće oblasti:

 • Projektovanje i izvođenje računarskih mreža i sistema.
 • Nabavka i instalacija računarske, mrežne i druge prateće opreme.
 • Servis i održavanje računarske, mrežne i prateće opreme.
 • Bezbednost računarskih mreža i podataka kroz primenu savremenih tehničkih mera i metoda:
  • Antivirusna zaštita i zaštita od neovlašćenog pristupa podacima.
  • Izrada i primena backup strategija.
  • Izrada i primena strategija za tzv. “Disaster Recovery” i tehnička podrška za “Business Continuity Plan”.
 • Projektovanje, nabavka i instalacija video conferencing sistema.