Monthly Archives: May 2018

Konferencija RISK 2018 Srbija

30. maja u Hotelu Holiday Inn u Beogradu će biti održana konferencija RISK 2018 na kojoj će biti predstavljene prezentacije i štandovi kompanija kao što su Forcepoint, McAfee, Microfocus, Avecto, Hillstone Networks, Utimaco, Cybonet, Versasec, Neustar, Network Critical, SIQ, OSI, Comtrade i S&T Serbia. Agenda konferencije: https://risk–conference.com/serbia/#serbia-agenda Prijava za besplatno učešće: https://risk–conference.com/product/risk–2018-serbia-conference-ticket/